Vilkår for bruk

Vilkår for bruk for VikingsGame-live:
Hilsen fra våre VikingsGame live-apper! Disse bruksvilkårene ble sist revidert 4. mai 2020. De regulerer bruken din av appene og gir deg all informasjonen du trenger for å bruke dem.
Amuse er et fransk selskap behørig innlemmet og organisert under fransk lov. Dets registrerte kontor er på 88, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris, Frankrike og administrerende direktør er M. Arthur LENER. Amuse gjør appene tilgjengelige for deg.
Følgelig har du og Amuse godtatt disse vilkårene for bruk.

 1. ARTIKKELDEFINISJONER Følgende begreper har følgende definisjoner for formålene med disse bruksvilkårene:
  „Apper“: alle Amuse-apper som kan lastes ned fra en hvilken som helst nedlastingstjenesteplattform, inkludert, men ikke begrenset til, appene:
  Bokstaver og tall trener Tom the Tow Truck-innhold: All informasjon, inkludert men ikke begrenset til tekst, filer, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner, programvare og det generelle utseendet og følelsen til appene, og funksjoner eller materialer som er sammenlignbare er;
  „Service Platform Download“: alle appbutikker, inkludert „App Store“ og „Google Play Store“, hvorfra du kan laste ned og bruke apper;
  „Tjeneste(r)“: enhver elektronisk, abonnementsbasert, pågående eller engangstjeneste som tilbys av Amuse gjennom appene sine, enten betalt eller gratis, inkludert men ikke begrenset til spill, funksjoner, innhold, plug-ins, widgets, nedlastinger eller andre tjenester;
  „Personopplysninger“: all informasjon som er direkte eller indirekte knyttet til eller kan knyttes til et levende individ (f.eks. mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen); all informasjon som kan identifiseres enten fra selve dataene eller i kombinasjon med annen informasjon som Amuse har eller kan ha;
  Artikkel 2 ANERKJENNELSE OG GODKJENNING AV BRUKEREN AV BRUKERVILKÅRENE Ved å laste ned, få tilgang til eller bruke noen av appene, erkjenner du at du har forstått og fullt ut godtar vilkårene for bruk. Ikke last ned, få tilgang til eller bruk appene hvis du ikke godtar vilkårene for bruk.
  Amuse forbeholder seg retten til å endre eller endre vilkårene for bruk når som helst. Som et resultat vil du bli informert om at appene vil vise den nyeste versjonen av vilkårene for bruk. Amuse vil varsle deg før du gjør endringer i disse vilkårene for bruk. De oppdaterte vilkårene vil gjelde for din bruk av appene etter disse endringene.
  Ikke nøl med å kontakte oss på: [email protected]
  Artikkel 3 BRUKSBEGRENSNING For å få tilgang til og/eller bruke appene må du være over 18 år eller den lovlige alkoholalderen i provinsen, territoriet eller landet ditt. Under kontoen til en forelder eller verge (samlet kalt „forelderen“), kan brukere under 18 år eller gjeldende juridisk flertall bare få tilgang til appene.
  Som et resultat godtar forelderen å ta fullt ansvar og overholde vilkårene for bruk.
  Ved å bruke tjenestene eller få tilgang til appene godtar du følgende:
  Du må være minst 18 år gammel i din jurisdiksjon for å inngå en kontrakt;
  Du er autorisert, kompetent og kompetent til å inngå denne avtalen;
  Du har lest, forstått og godtatt vilkårene for bruk.
  ARTIKKEL 4. PRIS OG BETALING Tilgang til enkelte tjenester kan kreve betaling. Vær oppmerksom på at alle priser på nedlastingstjenesteplattformen og/eller appene inkluderer mva.
  Amuse forbeholder seg retten til å endre priser når som helst.
  Amuse forbeholder seg retten til å slutte å tilby gratis tjenester når som helst hvis slike tjenester leveres av Amuse. Du vil da ha muligheten til å avslutte bruken av tjenestene eller fortsette å få tilgang til dem for avgiften angitt ovenfor.
  I samsvar med vilkårene for bruk godtar du å betale alle gebyrer og kostnader som påløper som et resultat av handlingene dine.
  Du erkjenner at Amuse kan samle inn eller på annen måte behandle slike avgifter og gebyrer gjennom bruk av visse tredjeparts tjenesteleverandører. Du er ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader eller forpliktelser du pådrar deg direkte overfor disse tredjepartene.
 2. TILGJENGELIGHET for varer Amuse streber etter å holde appene tilgjengelige 24 timer i døgnet, syv dager i ukenå holde h.
  Men for å lette vedlikehold, reparasjoner eller tillegg av nye funksjoner eller tjenester, kan tilgang til appene bli begrenset eller suspendert fra tid til annen. Amuse vil bestrebe seg på å begrense frekvensen og varigheten av slike restriksjoner eller suspensjoner. Du erkjenner at Amuse ikke vil være ansvarlig for slike begrensninger eller suspensjoner.
  Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å betale alle avgifter, abonnementer, skatter og andre kostnader forbundet med tilgang til appene. Disse kostnadene vil ikke dekkes av Amuse.
  De lover også å ikke forstyrre den jevne driften av appene, inkludert men ikke begrenset til bruk av appblokkeringsprogramvare.
  Del 6 Immaterielle rettigheter Amuse, dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper, dets tredjeparts lisensgivere og/eller dets annonsepartnere eier eller kontrollerer alt innhold som gjøres tilgjengelig gjennom appene og alle varemerker, opphavsrettigheter, patenter og andre immaterielle rettigheter. Du har forbud mot å endre , slette, fjerne, legge til, legge ut, overføre, delta i overføringen eller salget, lage avledede verk fra eller bruke innhold helt eller delvis.
  Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig lisens til å få tilgang til og bruke appene til din egen ikke-kommersielle underholdning i samsvar med appens tiltenkte formål, med forbehold om at du overholder vilkårene for bruk og andre relevante retningslinjer knyttet til appene. Du godtar at du ikke vil bruke appene til noe annet.
  Seksjon 7 PERSONVERNSRETNINGER Appens personvernregler styrer alle personvernrelaterte problemer.
  Artikkel 8 BEGRENSNING AV ANSVAR I den fulle utstrekning loven tillater, skal verken Amuse eller noen av dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, divisjoner, partnere, lisensgivere, agenter, representanter, tildelere, tildeler, ansatte, ledere eller styremedlemmer være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart part for direkte, spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader (inkludert men ikke begrenset til skader som følge av manglende evne til å bruke eller få tilgang til produktene, tap av data, tap av virksomhet, tap av fortjeneste eller
 3. ERSTATNING Du godtar å holde Amuse, dets datterselskaper, offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører skadesløs fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert men ikke begrenset til ikke begrenset til advokathonorarer knyttet på noen måte til din bruk av appene og/eller oppførsel i forbindelse med appene, inkludert men ikke begrenset til brudd på vilkårene for bruk, lover eller rettighetene til
  Seksjon 10 All tidligere eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikasjon, forslag og representasjoner om saker som dekkes av vilkårene for bruk, erstattes herved av vilkårene for bruk, som utgjør hele avtalen mellom Amuse og brukeren med hensyn til appene.
 4. ATDELBARHET Hvis noen del av vilkårene blir funnet å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn eller på noen måte, vil det ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller håndhevbarheten til de andre delene, som vil forbli i full effekt.
 5. Artikkel GJELDENDE LOV OG EN KOMPETENT DOMSTOL Fransk lov skal gjelde for disse generelle vilkårene og for enhver tvist som oppstår som følge av eller relatert til bruken av appene.
  Eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller relatert til vilkårene for bruk og/eller bruken av appene (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) vil bli avgjort eksklusivt av franske domstoler.